54321

Pomagamy Ci osiągnąć to co było do tej pory niemożliwe

Napisz do nas, a my Cię wspomożemy!

Czytaj więcej
slide_1_bg

Nasza pomoc daje nadzieję potrzebującym

I Ty możesz pomagać

Czytaj więcej
slide_bg_2_2

Dzieci otaczamy szczególnym wsparciem

Pomóż teraz

Tu niebawem opublikujemy informacje o wydarzeniach

Cele Naszej Działalności

Zdecydowaliśmy się pomagać wszystkim ludziom, których dotknęła jakakolwiek choroba.

Celem Fundacji jest:

 1. Pomoc osobom znajdującym sie w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,

 2. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.

Fundacja realizuje swój cel poprzez finansowanie w całości lub w części zakupu produktów leczniczych i materiałów medycznych, organizowanie spotkań ze specjalistami w danych dziedzinach, publikacje oraz organizowanie szkoleń i konferencji dla osób i organizacji, których praca i działanie są skierowane do osób znajdujących sie w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. finansowanie terapii chorym,

 2. finansowanie chorym zakupu sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz przedmiotów codziennego użytku,

 3. organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na cele statutowe Fundacji,

 4. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,

 5. działania w zakresie organizacji czasu wolnego, sportu, turystyki i rekreacji,

 6. wspieranie i organizowanie wolontariatu,

 7. organizowanie i prowadzenie kampanii społecznych i informacyjnych,

 8. organizowanie konsultacji z lekarzami,

 9. wsparcie finansowe osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej

 

czytaj więcej w zakładce O nas

Chcesz zostać Wolontariuszem?
Przyłącz się do nas!