Fundacja obecnie nie podejmuje się nowych projektów.